Darbs

Uzņēmuma filozofija un vērtības

Profesionāli kompetenti darbinieki, kam patīk strādāt ar tehniskām precēm, ir mūsu panākumu pamats. Savā uzņēmumā esam izstrādājuši uzvedības kodeksu, kura mērķis ir maksimāli laba savstarpējā sadarbība: mēs atbalstām atklātu komunikāciju bez pārmetumiem, uz risinājumu orientētu rīcību un cieņpilnu attieksmi citam pret citu. Mēs ieklausāmies savos darbiniekos: nopietni uztveram uzslavas un konstruktīvu kritiku visos hierarhijas līmeņos un reaģējam ar atbilstošiem pasākumiem.

Vērtības mums ir ļoti svarīgas – gan profesionālās, gan morāles un cilvēciskās. Mēs vēlamies atbalstīt savus produktīvos darbiniekus un vienlaikus pārliecināt jaunus talantus par Elfa Distrelec kā darba devēja priekšrocībām.

Darbinieku veicināta izaugsme

Mēs vēlamies nepārtraukti augt kopā ar saviem darbiniekiem. Lai mēs varētu sasniegt savu mērķi, mums jāsaprot mūsu klienti un jāzina viņu vajadzības. Mūsuprāt, minimāla birokrātija un ātra lēmumu pieņemšana ir augstas kvalitātes, savlaicīgas piegādes un vislabākās apkalpošanas pamats. Mēs nepārtraukti uzlabojam savus procesus, preces un pakalpojumus. Mūsu darbs balstās uz izejmateriālu taupīgu lietošanu visos darba posmos un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Cieņpilna attieksme

Mēs nepārtraukti uzlabojam savus procesus, preces un pakalpojumus. Mūsu darbs balstās uz izejmateriālu taupīgu lietošanu visos darba posmos un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Distrelec grupas filozofijas būtiska daļa ir arī cieņpilna sadarbība un attieksme citam pret citu. Kā komanda mēs strādājam kopā, vienlaikus ik dienu saskaroties ar jauniem izaicinājumiem. Mūsu uzņēmuma kultūru raksturo atvērtība konstruktīvai kritikai, centieni atrast iespējami labākos risinājumus un izvairīšanās no savstarpējiem pārmetumiem.