Darba
Privātā
EURizņ. PVN
Visi
Grozs
Visi

Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

1. Tiesības anulēt pasūtījumu

Tā kā klientam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu, no pasūtījuma un tā apstiprinājuma no Elfa Distrelec SIA puses sākotnēji izriet pagaidu līgums, kas vēl nav stājies spēkā. Jūs kā klients varat atsaukt savas līgumsaistības 7 (septiņu) dienu laikā – izmantojot pasūtījuma anulēšanas veidlapu vai iesniedzot attiecīgu paziņojumu jebkādā citā formā, no kuras nepārprotami izriet Jūsu lēmums anulēt līgumu. Termiņš sākas no brīža, kad tiek saņemts šo norādījumu teksts, bet ne, pirms prece piegādāta klientam vai klienta norādītajai trešajai personai. Lai tiktu ievērots pasūtījuma anulēšanas termiņš, preces nekavējoties jānosūta atpakaļ Elfa Distrelec vai personai, kas pilnvarota saņemt preces, un katrā ziņā pirms 7 (septiņu) dienu termiņa beigām. Ja prece tiek piegādāta vairākos sūtījumos vai pa daļām, termiņš sākas no pēdējā sūtījuma piegādes vai pēdējās daļas saņemšanas dienas.

Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo:

Elfa Distrelec SIA
latvija@elfadistrelec.com

2. Pasūtījuma anulēšanas sekas

Ja pasūtījuma anulēšana ir spēkā, abu pušu saņemtie pakalpojumi ir jāatgriež 7 dienu laikā no spēkā esoša lēmuma par pasūtījuma anulēšanu paziņošanas (skat. 5.1. punktu), kā arī jāatgriež jebkuri gūtie ienākumi (piemēram, procenti). Elfa Distrelec vienīgais pienākums ir atlīdzināt klientam standarta piegādes izmaksas.

Ja klients nevar vai daļēji nevar atgriezt vai atdot saņemtos pakalpojumus un priekšrocības (piemēram, lietošanas priekšrocības), vai tos atgriež vai atdod sliktākā stāvoklī, klientam jāmaksā kompensācija par vērtības zudumu. Par preces kvalitātes pasliktināšanos un saņemtajām priekšrocībām klientam kompensācija jāmaksā tikai tad, ja stāvokļa pasliktināšanos vai priekšrocības izraisījusi preces lietošana, kas pārsniedz īpašību un darbības pārbaudi. "Īpašību un darbības pārbaude" nozīmē attiecīgās preces testēšanu un izmēģināšanu tā, kā tas iespējams un tiek darīts, piemēram, mazumtirdzniecības veikalā.

Preces, kuras var atgriezt iepakojumā, jānosūta atpakaļ, mums uzņemoties atbildību. Ja preces nav iespējams atgriezt svara vai ļoti liela iepakojuma dēļ, pietiek, ja klients nosūta rakstveida pieprasījumu organizēt preču atgriešanu Elfa Distrelec 7 dienu laikā no preču saņemšanas dienas. Ja preces var nosūtīt atpakaļ pa pastu, klientam jāsedz standarta izmaksas par atgriežamo preču sūtīšanu.

Pēc tam, kad klients ir paziņojis par pasūtījuma anulēšanu atbilstoši termiņam un formālajām prasībām un Elfa Distrelec ir saņēmusi preci, Elfa Distrelec 7 dienu laikā ir jāatmaksā par pasūtījumu saņemtais maksājums.
 

3. Pasūtījuma anulēšanas tiesību izņēmumi

Tiesību anulēt pasūtījumu nav šādos gadījumos:

  • tādu preču piegāde, kuras izgatavotas saskaņā ar klienta specifikāciju vai ir nepārprotami pārveidotas atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām, vai kuru īpašību dēļ tās nav piemērotas atgriešanai, vai kuras var ātri sabojāties, vai kurām ir beidzies derīguma termiņš;
  • audio vai video ierakstu vai programmatūras piegāde, ja klients ir atvēris datu nesējus;
  • laikrakstu, žurnālu un ilustrēto izdevumu piegāde, izņemot gadījumu, ja klients ir noslēdzis vienošanos pa tālruni;
  • tāda digitāla satura piegādes, kas nav piegādāts fiziskā datu nesējā, ja pasūtījuma izpilde jau ir sākta ar klienta iepriekšēju piekrišanu un viņš ir atzinis, ka šādā gadījumā zaudē tiesības anulēt pasūtījumu.

Pirms ierīču ar atmiņu (piemēram, cietie diski, zibatmiņas, mobilie tālruņi u.c.) atgriešanas lūdzam ievērot šos norādījumus:

Jūs esat atbildīgs par datu saglabāšanu. Lūdzu, izgatavojiet attiecīgas rezerves kopijas vai izdzēsiet ierīcēs pieejamos personas datus. Tas ir īpaši svarīgi, ja tiek glabāti trešo personu personas dati.

Ja kāda defekta dēļ datus izdzēst nav iespējams, lūdzam nepārprotami mūs informēt, ka ierīcē ir pieejami personas dati! Lūdzu, skaidri norādiet to preču atgriešanas dokumentā!